IELTS online band 5.5 – 6.5

Lớp học IELTS Online band 5.5 – 6.5

  • Lớp Học IELTS online band 5.5 – 6.5
  • CAM KẾT LÊN 0.5 BAND trong vòng 2 tháng
  • Được học thử 1 buổi miễn phí
  • Được đăng nhập vào phần mềm học tập với vô vàn bài luyện tập IELTS
  • Có bài thi thử miễn phí để thử trình độ tiếng Anh, chuẩn bị cho kì thi IELTS
  • Lớp học IELTS online band 5.5 – 6.5 được giảng dạy trực tiếp bởi Tiến Sĩ Na Phạm và Thạc Sĩ Chloe Trần
  • Lớp học IELTS online được khai giảng hàng tháng
  • Thời gian học: từ 19h – 21h + Chủ nhật: 9:30 – 11:30
  • Học trong vòng 3 tháng và được học lại MIỄN PHÍ cho đến khi đạt được mục tiêu IELTS.
  • Special Offer: 5 triệu 8 trăm VNĐ (5800000 VNĐ)