IELTS LISTENING

Khái quát về IELTS listening

  1. IELTS listening – Những điều cần biết

  • Bài thi IELTS listening trong IELTS sẽ được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm 4 phần (part). Phần thi nghe sẽ giống nhau cho cả 2 hình thức thi: generalacademic (Tổng quát và học thuật)
  • Bạn sẽ được nghe phần hội thoại hoặc độc thoại của người bản xứ và trả lời các câu hỏi có trong bài thi. Phần thi nghe kiểm tra khả năng nghe của bạn, khả năng nắm bắt nhanh thông tin chính, hiểu thái độ và quan điểm của người nói để trả lời các câu hỏi trong bài thi.
  • Bài thi nghe sẽ sử dụng giọng nói (accent) từ nhiều nước khác nhau
  • Bạn sẽ được nghe 1 lần duy nhất cho mỗi phần thi.

2. Các phần thi trong bài thi IELTS listening

Phần 1: Một đoạn hội thoại giữa hai người trong bối cảnh là cuộc sống hàng ngày

Phần 2: Một đoạn độc thoại lấy bối cảnh trong cuộc sống hàng ngày

Phần 3: một đoạn hội thoại giữa bốn người trong môi trường giáo học, trường học.

Phần 4: Một đoạn độc thoại về chỉ đề học tập, như một bài giảng đại học.

Nguồn: IDP Việt Nam

Bạn muốn tìm hiểu thêm các tips và kiến thức về tiếng Anh  nói chung và IELTS nói riêng, hãy follow fanpage của SLS Online English Center tại đây. 

IELTS Listening Các kênh luyện nghe tiếng Anh hữu ích trên Youtube
Luyện nghe cho IELTS listening
IELTS LISTENING Vượt qua nỗi sợ nghe tiếng Anh
Cách luyện khả năng nghe tiếng Anh chỉ với 5 cách đơn giản.